Kullo Marthaförening

Verksamheten hösten 2018

10.09.2018 kl. 12:14

Månadsmöten på branddepån i Kullo kl. 18.30

- 4.10 - Kaffevärdinnor Märta och Ulla

- 1.11 - Kaffevärdinnor Annika och Terttu

- 29.11 - planering och förberedelser för julbasaren

Julbasaren 

- 2.12 Julbasaren på Byagården tillsammans med allmogeföreningen

Annat

- "Julmiddag" 10.1.2019 på Rafael's i Borgå

regina westermarck
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Westermark
Ordförande
anne.m.westermarkgmail.com
Annika Fredriksson
Viceordförande
Ann-Charlotte Kurko
Sekreterare
ann-charlotte.kurkopp.inet.fi
Ulla Flykt
Kassör
ulla.flyktpp.inet.fi