Kullo marthakrets

Marthaverksamheten år 2021

16.02.2021 kl. 19:46
Verksamhetsplanen för år 2021 är uppdaterad i november.

Kransbindning i Krides hall 29.11 från kl. 17. 

Julbasaren 5.12 på Byagården. Vi bakar bröd och kakor till försäljning och ordnar lotteri. 

Gemensam jullunch för äldre på Byagården är inhiberad! 

Sommarutfärd till Sveaborg i juli. 

Lurens sommarteater i juli. 

Kaffestund i Kafé Pikkurastas i Söderkulla i juni. 

Möten:

Årsmöte i februari på Brankis.

Marthamöte på Handelsmans kafé i Box i oktober. 

Marthamöte i november - beslut om övergång till krets (första mötet, det andra beslutet på årsmötet 2022). 

 

regina westermarck
Kontaktuppgifter

Kontakt 

Regina Westermark, e-post: westermarkregina@gmail.com eller sms 045 3201135.