Välkommen till Kullo Marthaförening!

 

Kullo marthaförening står för naturnärhet,  ekologi och miljö, närproduktion och nytänkande. I föreningen finns aktiva kvinnor i olika åldrar. Vi träffas regelbundet på månatligen återkommande möten. Under sommaren brukar vi besöka varandras trädgårdar inom ramen för vår trädgårdsrunda.  

Vi lär oss nytt på temakvällar, föreläsningar, trädgårdsrundan. Vi sköter kaffeserveringar på olika tillställningar och fester, deltar i jul- och påskbasarer, idkar trädgårdsskötsel, gör många utfärder och teaterbesök, hantverkar och handarbetar med olika material både vintertid och sommartid samt säljer våra produkter på basarer etc eller ger dem till välbehövande.

  

 

Aktuellt

Verksamheten hösten 2018

Månadsmöten på branddepån i Kullo kl. 18.30

- 4.10 - Kaffevärdinnor Märta och Ulla

- 1.11 - Kaffevärdinnor Annika och Terttu

- 29.11 - planering och förberedelser för julbasaren

Julbasaren 

- 2.12 Julbasaren på Byagården tillsammans med allmogeföreningen

Annat

- Oktoberfest 18.10

- "Julmiddag" 10.1.2019 på Rafael's i Borgå

10.09.2018 kl. 12:14

Verksamheten våren 2018

FEBRUARI

- 8.2 Årsmöte med årsmöteshandlingar – kaffevärdinnor Anne och Pirjo

MARS

- 8.3 Mars månadsmöte – bl.a. planering av påskbasaren (Kaffeserveringen, lotteri) och tips till program på aprilmötet 12.4 – kaffevärdinnor Assa och Benita

- Liljendalteatern lör 3.3 

- 31.3 påskbasaren på Byagården

APRIL

- 12.4 April månadsmöte – kaffevärdinnor Siv-Ann och Regina

MAJ

- Månadsmöte eventuellt på Joensuu gård i Sibbo med planering av sommarprogrammet – datumet oklart tillsvidare.

ANNAT:

- Lurens sommarteater

- Sommarresan

- Trädgårdsrundan

- 9.6 Kullo byadag 

08.03.2018 kl. 10:34

Verksamheten hösten 2017

September månadsmöte 7.9 kl. 18.30

på Branddepån. Kaffevärdinnor Assa och Viola.

Vi beslöt att inte delta i torgjippot i Borgå. Vi gick igenom Comedy Club matlistan.


Oktober månadsmöte 5.10 kl. 18.30 på Branddepån. Kaffevärdinnor Ulla och Märta

- sista genomgång innan Comedy Club kvällen

 

November månadsmöte 9.11 kl. 18.30 på Branddepån. Kaffevärdinnor Assa och Regina

- planering av julbasaren 3.12. Vi kom överens om att vi försöker baka så mycket som möjligt. Man får själv välja vad man bakar. Också annat till försäljning kan tas med (sockor, vantar, julprydnader, hantverk etc) - kolla t.ex. tomtedörr på google!

- vi kollar vår ekonomi efter Comedy Clubben. Vi gick ca 170 e på minus. Om det blir fortsättning, så kan inträdet vara betydligt högre. Dessutom förhandsanmälning för alla som äter. Lotteri i mindre skala kan också ingå. 

- krans- eller blomarrangemang i Krides hall, 30.11 kl. 17-


December inget månadsmöte, men nog:

- julbasaren 3.12 kl. 13- på Byagården. Vi börjar förbereda från ca kl. 12 (försäljning av egna produkter och lotteri)

Annat:

- Inga förtjänsttecken eller uppvaktningar under hösten.

- Tammerfors hantverksmässa? Blir inte av, för få deltagare

- Annan verksamhet och inbetalningar under hösten:

  • Lucia 50 e

  • Handarbetshjälp i Kullo skola (Assa, Siv-Ann)

  • virka bläckfiskar för att ges till minnessjuka. Mönster finns och de här kan göras under hela året...

06.09.2017 kl. 12:54

Verksamheten våren 2017

Nytt år och nya tag i marthaföreningen!

20.1 Teaterresa till Hindersby teater i Lappträsk ”Revisorn”.

Föreningens årsmöte 9.2.2017 kl. 18.30 på Branddepån. Stadgeenliga ärenden. Ny styrelse valdes (Anne, Annika, Assa, Benita, Märta, Siv-Ann, ordförande Regina). Ulla fortsätter som kassör, men utgick från styrelsen. Som viceordförande valdes Annika istället för Anne som fortsätter som vanlig medlem. Som vicesekreterare valdes Benita istället för Märta som fortsätter som vanlig medlem. Assa fortsätter som sekreterare. Kaffevärdinnor: Siv-Ann och Regina

Mars månadsmöte tisdag 7.3 kl. 18.30 på Branddepån. Aloe vera produkter. Kaffevärdinnor Märta och Ulla.

10.3 Teaterresa till Liljendal. Anmälan senast 1.3 till 652 172 (Anne). Start från Evin kl. 18.

April månadsmöte 6.4 kl. 18.30 på Branddepån. Planering av och förberedelse för påskbasaren.

Påskbasaren 15.4.2017. Marthorna sköter kaffeserveringen och lotteri samt säljer sina egna produkter.

Sommarresan 19-20.6 till Valamo. Mera info om tidtabeller senare.  

Lurens sommarteater och pjäsen Sällskapsresan onsdag 5.7. 

Kokkursen för barn i skolåldern under sommaren, sista veckan i juli 24-28.7 mån-fre kl. 10-14 på Byagården. Britt Björkqvist är dragare. Följande har tillsvidare anmält sig som "övervakare": Mia (2 dagar), Assa och Siv-Ann (tisdag) Vem mera?


Större tillställningar år 2017:

Byadagen 10.6.2017 - en gemensam dag med olika föreningar i Kullo (Allmogeföreningen, Bykyrkan, Martha, FBK, Hem o skola etc.)

Marthorna sköter kaffeserveringen på Evins gård. Vi har också möjlighet att sälja våra egna produkter. 

OBS! Kaffet kokas hemma och tas med i termos, plus bakverken :-)

Här är våra kaffeturer, i alla turer deltar också Mickelsböle marthor:

11-12 Siv-Ann, Regina

12-13 Ulla, Assa

13-14 Annika, Pirjo

14-15 Anne + Mia

Alla får förstås komma med och delta i serveringen eller bara umgås.


Comedy Club -kväll i samarbete med Kullo-Mickelsböle allmogeförening 14.10
- kvällstillställning, betalning för mat och program, bindande anmälan
- Marthorna står för mat och servering – t.ex. sallader, plockmat, kaffe och kaka. Tillsvidare har följande marthor anmält intresse att delta: Assa, Anne, Benita, Märta, Siv-Ann, Mia, Regina.


Hösten 2017

Första höstmötet i början av september. Ett styrelsemöte hålls före det! Styrelsen ger förslag till höstverksamhet...


Några bilder från vår "julmiddag" på Kolifej den 12 januari. Terttu 75 år uppvaktades med ett gåvokort till fotvård + en blomma.

 

13.01.2017 kl. 12:10

Verksamheten hösten 2016

Här ges en kort presentation av marthaverksamheten under hösten 2016.

Höstens första styrelsemöte hölls 6.9. Vi bollade idéer om vad vi ska syssla med under hösten och kom fram till följande förslag, vilka godkändes på månadsmötet 8.9.

Månadsmötena:

8.9 kl. 18.30 på Branddepån. genomgång av höstens verksamhet inkl oktoberfesten, värdinnor Anne och Regina.

6.10 kl. 18.30 på Branddepån, förevisning av foton från trädgårdsrundor och resor. Värdinnor Pirjo och Terttu.

10.11 kl. 18.30 på Branddepån, presentation av hur man gör smycken av pärlor (Siv-Ann) samt planering för julbasaren.Värdinnor Assa och Benita.

Annan verksamhet hösten 2016:

21.10 Oktoberfesten med start från kl. 17.00 (fredag) på Branddepån

Vi njöt av god mat, god dryck och gott sällskap. Tack till alla som gjorde kvällen så lyckad!

 

Borden är dukat.

'

I väntan på det goda!

 

Maten väntar...

 

Märtas goda kinuskikaka är svår att motstå, det blev nog två portioner...

 

Höstens absolut första glögg!

 

Aj, vad kycklingen var god!

 

Salladen så fräsch!

Nu gäller det att ta för sig av allt det goda.

 

19.11 Hantverksmässan i Tammerfors, avfärd kl 7.30. från Kullo.

1.12 Kransbindning i Krides hall från kl. 17.00

4.12 från kl. 13.00 Julbasaren på Byagården. Vi börjar förbereda omkring kl. 12.00!

12.1.2017 traditionell julmiddag
på Kolifej i Nickby från kl. 18.30. 



 

 

07.09.2016 kl. 07:31

Verksamhetsplanen 2016

Kullo Marthaförenings verksamhet år 2016

Månadsmötena hålls i allmänhet på Branddepån i Kullo med början kl. 18.30. Information om mötenas innehåll ges här och i tidningen Östnyland.

Alla välkomna med, också nya medlemmar!


VERKSAMHETEN VÅREN 2016


14.1 Julfesten på Savijärvi gård både avslutade verksamheten för år 2015 och inledde år 2016. Maten var god och stämningen likaså.

4.2 Årsmöte kl. 18.30 på Branddepån. Värdinnor Saga och Inger. På årsmötet avgick Mia som ordförande och som ny valdes Regina. Styrelsemedlemmar är: Anne, Assa, Benita, Märta, Siv-Ann, Ulla (ersättare Inger och Saga). Verksamhetsgranskare är Anne och Pirjo (vice Terttu och Viola). Ombud till distriktets möten är Regina (ersättare Mia).
Medlemsavgiften är 0 e och kaffepengen 2 e.

18.2.2016 Styrelsemöte. Beslut: valdes till viceordförande Anne, till sekreterare Assa och till kassör Ulla. Verksamhetsplanen gick vi igenom och gjorde några tillägg, vilka syns nedan. Härefter kommer det per e-post kort info om innehållet i följande månadsmöte plus info om vad som behandlats på föregående månadsmöte, i postlådan till dem som inte har e-post/internet. Detta kan ersätta Östnylandsannonseringen.

10.3.2016 Månadsmöte med påskbasarplanering. Värdinnor Mia och Ulla.

7.4 kl. 18.30 Månadsmöte med sommarprogramplanering,
Värdinnor Annika och Assa.  

Vi fick info om utfärderna och gjorde en tidtabell för trädgårdsrundan.

Kokkursen ordnas första veckan i augusti, från måndag 1.8 till torsdag 4.8. Start varje dag kl. 10.00 och slut kl. 13.30. Betalningen sker sista dagen, 12 e per barn.

Medlemsanskaffning med målet att få minst två nya medlemmar i år. Distriktets broschyr som hjälp och fb i användning.

12.5 Sibbo-utfärd med guide. Start från Evin kl. 17.15, vid Märtas kl. 17.20, Mia och Assa från lv 170 och därefter till Söderkulla där guiden hoppar på bussen. Vi åker till Kerstin Enbom i Immersby, därefter via Immersbyvägen till Nickby och gamla kyrkan. På återvägen ev. till Söderkulla gård för en kopp kaffe.

21.6 Sommarutfärd till Tammerfors. Start från Evin kl. 8.00.

5.7 Lurens -  vi ser Djungelboken.

Juni-augusti: trädgårdsrundan, vi börjar kl. 18.00

27.6 hos Regina - tygtryck, vi gör bl.a. ett infolakan för våra försäljningsobjekt och använder löv etc grönt som tryckobjekt.

18.7 hos Ulla

25.7 hos Mia

1.8 hos Terttu och Märta (i den här ordningen)

8.8 hos Saga

15.8 hos Benita

20.8 Guidad tur i Helsingfors, Musikhuset, Kiasma o andra muséer i centrum. Start kl. 9.00 och återkomst ca kl. 15.00.


Planerad verksamhet för hösten:

Första månadsmötet 8.9 kl.18.30, presentation av foton från trädgårdsrundorna och förevisning av hur våra webbsidor uppdateras. Plats: Marthalokalen.

Annat planerat höstprogram: smyckestillverkning, oktoberfesten, plastinsamlingsfakta, hantverksmässan...

 

 

 


 

 

 


04.12.2012 kl. 20:11

 

?
 

Kullo Marthaförening i ord och bild under hundra år. Kontakta oss ifall du vill få ett eget exemplar (15 e)


Kom med i Kullo Marthaförening!
I broschyren kan du läsa mera om vad vi sysslar med.

Vi färgar garner!
Årets trädgårdsrunda innehöll också färgning av garn med växter (renfana, lökskal). Läs om våra erfarenheter i pdf-filen.